Ugovor o prodaji na daljinu

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU
ČLANAK 1. – STRANE UGOVORA

PRODAVAČ: CREP GLOBAL DOO UL (koristit će se kao "Thehouseproducts.com" u ovom ugovoru)

Rista Lekica D:9 Bar , Montenegro

Kontakt: thehouseproduct@gmail.com - 009021227222222

KUPAC: Kupac

ČLANAK 2 – PREDMET UGOVORA:
Predmet ovog ugovora je definiranje prava i imovine stranaka u skladu s člancima Zakona br. 4077, o zaštiti potrošača i Uredbi o provedbi prodaje na daljinu, u vezi s prodajom i isporukom Kupčevih usluga, čije su kvalifikacije i prodajne cijene definirane u ugovoru, naručene online s web stranice www.Thehouseproducts.com, od strane kupac. U skladu s odredbama ovog ugovora, Kupac je suglasan i potvrđuje da ima sve prethodne podatke o osnovnim kvalifikacijama, prodajnoj cijeni, načinu plaćanja, uvjetima isporuke i sl. Vezano uz usluge koje su predmet kupnje i da ima pravo na „odustajanje“, te da je te podatke prethodno prihvatio u digitalnom mediju te naručio navedene usluge. Preliminarne informacije na stranici za plaćanje www.Thehouseproducts.com i račun sastavni su dijelovi ovog ugovora.

ČLANAK 3 – DATUM UGOVORA:
Ovaj ugovor, sastavljen u dva primjerka, prethodno je potpisao Prodavatelj.

ČLANAK 4. - ISPORUKA USLUGA, MJESTO IZVRŠENJA I OBLIK ISPORUKE:
Prema narudžbi Kupca, usluge će biti isporučene na www.Thehouseproducts.com.

ČLANAK 5. – IZJAVE I ODGOVORNOSTI KUPCA

Kupac će prije izvršenja plaćanja pregledati usluge koje su predmet ugovora.

ČLANAK 7. – IZJAVE I ODGOVORNOSTI PRODAVAČA:

Prodavatelj je odgovoran za isporuku usluga iz ugovora u cijelosti u skladu sa specifikacijama navedenim u narudžbi.

ČLANAK 8. – SPECIFIKACIJE USLUGA KOJE SU PREDMET UGOVORA:

Vrste usluga, količine, karakteristike i cijene, uključujući sve poreze, navedene su na stranici s cijenama usluga na web stranici www.Thehouseproducts.com i na računu koji je sastavni dio ovog ugovora.

ČLANAK 9 – PLAN PLAĆANJA
U slučaju da kupac odabere opciju plaćanja kreditnom karticom i preferira plaćanje na instalate, vrijedit će plan plaćanja koji je odabrao na web stranici. U planu plaćanja primjenjuju se uvjeti ugovora o kreditnoj kartici između Kupca i banke koja je izdala kreditnu karticu koju koristi. Uvjeti plaćanja kreditnom karticom također su definirani uvjetima ugovora o kreditnoj kartici sklopljenog između Kupca i banke. Kupac može pratiti rokove i broj plaćanja iz bankovnog izvoda.

ČLANAK 10 – PRAVO NA POVLAČENJE
Kupac zadržava pravo odustajanja prije isporuke usluge sebi ili osobi/tvrtci koju je ovlastio. Za ostvarivanje prava na povlačenje, Kupac će obavijestiti korisničku službu Prodavatelja putem e-pošte ili telefona, a također usluge ne smiju biti odobrene od strane Thehouseproducts.com.

ČLANAK 11. – USLUGE ISKLJUČENE OD PRAVA NA POVLAČENJE
Usluge koje se zbog svoje prirode ne mogu vratiti su usluge koje je odobrio i isporučio Thehouseproducts.com.

ČLANAK 12 – NEISPUNJENE ODREDBE I PRAVNE POSLJEDICE
U slučaju kašnjenja plaćanja kreditnom karticom, Kupac će platiti kamatu u skladu s ugovorom o kreditnoj kartici koji je sklopio s bankom te će odgovarati banci. U tom slučaju, banka može pokrenuti sudski postupak protiv i zahtijevati naknadu svih povezanih troškova i naknada za savjetovanje od Kupca, au svakom slučaju, ako je Kupac u kašnjenju, Kupac je suglasan platiti Prodavatelju štetu zbog kašnjenja plaćanja dug.

ČLANAK 13 – VALJANOST UGOVORA
Thehouseproducts.com zadržava pravo izmjene odredbi i uvjeta ugovora kad god je to potrebno.

ČLANAK 14. – MJERODAVNI ZAKON
U slučaju sporova koji mogu nastati zbog ovog ugovora, arbitražna vijeća za potrošače su nadležna do određene vrijednosti koju određuje Ministarstvo industrije i trgovine, sudovi za potrošače iznad te vrijednosti i građanski sudovi gdje sudovi za potrošače ne postoje.